Skip to main content

Wat doen wij?

Door naar uw personeel te kijken, dit eerst met een helicopterview en daarna vanuit de operaties worden bottlenecks en verbeterpunten geconstateerd. Vanuit de bottom-up werkwijze worden de verbeterpunten geïmplementeerd, hierdoor is de kans op verwerping of tegenwerking door uw personeel op de werkvloer veel kleiner.

Het resultaat moet een win-win situatie worden voor beide partijen. Dit kan enkel door iedereen in het traject erbij te betrekken.

Logistieke audit

Een doorlichting brengt de gehanteerde werkmethodes aan het licht en stelt deze in vraag.

meer informatie
Tendering

Samen met u zorgen we voor de meest optimale configuratie voor uw warehouse samen te stellen.

meer informatie
KPI

Key Perfomance Indicators zijn het middel om de vooruitgang en de kwaliteit te meten.

meer informatie
Operationele ondersteuning

Tijdelijke vervanging via een no-nonsense aanpak door ervaren leiders.

meer informatie
COPIACATENA SOLUTIONS

Onze aanpak

No-nonsense

Wij geloven in een snelle en directe manier van aanpakken. Uit onze ervaring blijkt dat dit tot de meest productieve samenwerking leidt.

Meer dan 20 jaar ervaring

In alle afdelingen en op de meeste echalons van ondernemingen, zijn wij in staat uw logistieke problemen op een efficiënte manier op te lossen. Doordat we believers zijn van de lean filosofie betrekken wij iedereen in de organisatie en zetten de neuzen in de juiste richting.

COPIACATENA SOLUTIONS

Onze aanpak

No-nonsense

Wij geloven in een snelle en directe manier van aanpakken. Uit onze ervaring blijkt dat dit tot de meest productieve samenwerking leidt.

Meer dan 20 jaar ervaring

in alle afdelingen en op de meeste echalons van ondernemingen. Zijn wij in staat uw logistieke problemen op een efficiënte manier op te lossen. Doordat we believers zijn van de lean filosofie betrekken wij iedereen in de organisatie en zetten de neuzen in de juiste richting.

CASE: Ergonomie & efficiëntie verhoging

CASE: Aankoop intern transport

CASE: Optimalisatie orderpicking

Enkele tevreden klanten

Keer op keer hetzelfde blijven handelen en toch andere uitkomsten verwachten, is niets anders dan complete waanzin.

Albert Einstein