Skip to main content

Key Performance Indicators zijn het middel om de vooruitgang en de kwaliteit te meten. Deze indicators zijn belangrijk in uw dagelijkse operaties.

Het zijn op voorhand overeengekomen parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven. Deze indicators worden op kritieke punten van uw supply chain gemeten en gemonitord. Belangrijk is dat deze KPI’s up to date en correct zijn.

In de loop van de tijd kunnen bepaalde flows wijzigen waardoor deze KPI’s niet meer correct zijn. Wij ontwikkelen of herbekijken voor uw operaties de juiste indicators waardoor u de correcte beslissingen kunt nemen aangaande forecast, evaluatie en andere.

Als er tien problemen zijn en je wilt ze alle tien tegelijk oplossen, dan heb je er elf. Durf prioriteiten te stellen.