Skip to main content

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door
de verantwoordelijke voor de verwerking: Copia Catena Solutions, met
maatschappelijke zetel Museumstraat 32/51 2000 Antwerpen  en
ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0720495313

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële
informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke
cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens
op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen
verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen
van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord,
alsook met de verwerking zelf.

1) WAARBORGEN PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van copiacatenasolutions.com is
een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy
welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) TOESTEMMING
Door de informatie en de diensten op copiacatenasolutions.com te gebruiken,
gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen.

3) VRAGEN
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van
copiacatenasolutions.com en specifiek copiacatenasolutions.com , kunt u ons
benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@copiacatenasolutions.com

4) MONITOREN GEDRAG BEZOEKER
copiacatenasolutions. maakt gebruik van verschillende technieken om bij te
houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt
en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken
voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de
gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit
onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens
monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf
welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet
gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) GEBRUIK VAN COOKIES
copiacatenasolutions.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om
informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien
welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke
informatie de browser deelt.

6) COOKIES UITSCHAKELEN
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te
maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of
dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde
partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door
copiacatenasolutions.com te beïnvloeden.

Vragen of klachten?
Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van Uw rechten of over deze Verklaring, dan kan U contact met ons opnemen via denvolgende kanalen:
 Per e-mail: info@copiacatenasolutions.com
 Telefonisch : +32 476 23 81 33

Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, of indien U opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van Uw rechten, of indien U meent dat onze verwerking van Uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan U hierover klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke – levenssfeer, beter bekend onder de benaming van Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?
Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig
achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te
weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.